+36 70 55 706 55
info@hurbolt.hu

Garanciális kérdések

Sajnos, nagyon ritkán előfordul, hogy a frissen felrakott húr az első pár óra használat után elpattan.
Erre is vonatkozik a 14 napos elállási jog?
Sajnos nem.

Ezeket az eseteket a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet  sorolja fel.
Az alábbi esetekben a csere lehetősége és az elállás joga nem alkalmazható:

-Húrok: Általában bizonyíthatatlan, hogy valóban gyártási hiba, vagy a húr szakszerűtlen felhelyezése okoz például húrszakadást, illetve a húrok nem garanciális termékek.

-Nádak, fúvókák: higéniai, egészségügyi okokból.

-Kották, könyvek. A kotta átvétele után a vásárlónak lehetősége nyílt a szerzői jogi védelem alá eső termék használatára, valamint többszörözésére is, amelyért szerzői jogdíjat kellene fizetnie.

 

Néhány tudnivaló az internetes vásárlásról 

Személyes megtekintés nélkül szabad-e kiegészítőket, például húrokat vásárolni?

Általában igen, de ha szeretnéd megtapogatni előtte a terméket, akkor jobb személyesen egy hangszerüzletben próba után megvenni. Sok kiegészítőn nincs mit próbálni és vannak olyanok is, mint például a húrok, amiket nem is lehet, illetve nem is szabad próbálgatni.

A termékek ára és technikai leírása

A webáruházunkban a kiskereskedelmi árakat tüntetjük fel. Áraink a készlet erejéig érvényesek, és az árváltoztatás jogát előzetes bejelentés nélkül is fenntartjuk. Az esetleges árakat, technikai adatokat érintő elírásokért felelősséget nem vállalunk. Bővebb feltételek a 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet és a Ptk. idevonatkozó jogszabályai szerint.

A Vásárló felelőssége

A Vásárló felelősséggel tartozik minden tevékenységért, amit felhasználó nevét és jelszavát használva a webáruházban végez. Kivételt képez, ha harmadik személy visszaél személyes adataival. Ha ennek gyanúja felmerül, kérjük haladéktalanul jelezze ügyfélszolgálatunknál.

A Vásárló személyes adatainak védelme

A Vásárló által webáruházunknak megadott személyes adatait az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően, bizalmasan kezeljük, felhatalmazása nélkül harmadik félnek nem adjuk ki.

 

A tévedés, árváltoztatás és elírás jogát előzetes tájékoztatás nélkül fenntartjuk! 

Vonatkozó jogszabályok

Ptk. 1959. évi IV. törvény

17/1999. (II.5.) Korm. rendelet a Vásárlónak a megrendelt termék megvásárlásától való elállási jogáról, és a webáruházban előforduló esetleges hibák (elírások) felelősségéről

49/2003.(VII.30.) GKM rendelet a Szolgáltató szavatossági és jótállási felelősségéről

151/2003.(IX.22.) Korm. rendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó jótállásról

210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet a webáruházak általános működéséről

 

Milyen időtartamon belül gyakorolhatjuk elállási jogunkat?

A termék átvételétől és a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés megkötésétől számított 14 munkanapon (nem naptári nap!) belül élhetünk elállási jogunkkal. Az általános szabályok szerint a 14 munkanapos határidőbe a termék átvételének, illetve szolgáltatás esetén a szerződéskötés napja nem számít bele.

Melyek a legfontosabb jogszabályok, amelyek az online vásárlásokra vonatkoznak?

A szolgáltatóra vonatkozó adatokról és az elektronikus szerződéskötés lépéseivel kapcsolatban az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény tartalmaz rendelkezéseket, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeit a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet szabályozza. Természetesen az internetes vásárlásokra is vonatkoznak a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései.

A kereskedő köteles a fogyasztó megrendelését haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül elektronikusan visszaigazolni, ami a gyakorlatban egy automatikus válasz e-maillel történik, amely a megrendelés feltételeit (termék neve, ár, szállítási feltételek stb.) erősíti meg. Ha a visszaigazolás 48 órán belül nem történik meg, a fogyasztót nem köti megrendelése és nem köteles a leszállított termék átvételére.

Jelenti-e az elektronikus visszaigazolás, hogy az eladó elfogadta a megrendelésünket és a termék leszállítására kötelezettséget vállalt?

Tudnunk kell, hogy az e-mailben küldött visszaigazolással az eladó még nem fogadja el a megrendelésünket, ez még nem jelenti a szerződés létrejöttét, mivel a visszaigazolás mindösszesen a megrendelésünk eladóhoz való megérkezését igazolja. Így adott esetben tévedésből vagy programhiba miatt visszaigazolt alacsony ár vagy készlethiány esetén a kereskedő nem köteles a termék leszállítására a visszaigazolásban foglalt feltételekkel.

Mikor tekinthető létrejöttnek a szerződés?

A szerződés akkor jön létre, ha a kereskedő a visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti a fogyasztót a megrendelés teljesítéséről, a termék postára adásáról vagy az üzlethelyiségben történő átvehetőségéről. A szerződés akkor is létrejön, ha a visszaigazolás után a kereskedő a megrendelt terméket leszállítja a fogyasztó részére.

Köteles-e az online áruház üzemeltetője érdemben válaszolni fogyasztói panaszunkra?

Igen, az e-mailen vagy postai úton elküldött panaszunkra legkésőbb 30 napon belül köteles az eladó érdemben írásban válaszolni, és ha a panaszt nem tartja jogosnak, köteles ezen álláspontját megindokolni. Az üzletben közölt szóbeli panaszt az eladónak haladéktalanul ki kell vizsgálnia, és ha nem fogadja el igényünket, akkor köteles a panaszról jegyzőkönyvet felvenni, majd azt 30 napon belül érdemben megválaszolni.